[TUT] Tạo nút về đầu trang cho WordPress (Scroll to top)

Nút Home hay Back top top/ Về đầu trang được sử dụng khi cần trở lại vị trí đầu trang lúc mà khi kéo xuống dưới trang wp quá dài thì có thể bấm phím Home trên bàn phím, hoặc nếu ai có tài khoản wordpress truy cập vào blog wp thì đã có nút Home/ về đầu trang rồi. Nhưng nếu để cho người không có tài khoản wp vào blog thì ta còn có thể tạo những nút BACK TO TOP đề về đầu trang bằng code sau (hãy copy code đó vào widget  văn bản trong sidebar là sẽ hiện ra nha.
      DEMO:

<a style=”display: scroll; position: fixed; bottom: 5px; right: 5px;” title=”Back to Top” href=”#”><img src=”https://hellokitty9x.files.wordpress.com/2016/02/arrow42.png” alt=”” /></a>

Ngoài ra có thể thay đổi sang hình nút Scroll to top khác ở dưới đây:

Tiếp tục đọc

Advertisements