Icon dễ thương ✿◕ ‿ ◕✿

Adorable Girl Anime Emoji

0f80cafca5c617709f6cbbaf43590ac3-d8fab49 2b48f3465e1f89acca14f7bd7a2c19f6-d7nofxo 6a46625ae243603efc28efba2f66928b-d7nofxa 9fc44e48aa85368a5faaa428bb75c722-d8it06r 46eb58d95f8e5864377a64c57d68326f-d7nofx8 52c6323aef5c69eb844aaa572a979577-d7nofxj 3129a9bfe749473038e97ea7d844ee71-d8fab45 a2493a16c19f4bbc2132a10daa6c2854-d7nofxz abffbfb96921c2941f695d713c0b2627-d7noftb adorable_girl_anime_emoji__heart_dance___v6__by_jerikuto-d7nofws adorable_girl_anime_emoji__huggy_heart__v6__by_jerikuto-d7nofy5 adorable_girl_anime_emoji__kawaii_jump___v6__by_jerikuto-d7nofyc adorable_girl_anime_emoji__sho_happy___v6__by_jerikuto-d7nofvg c4ebead9214c06bf18193c32a5efdcf8-d7nofy0 ec0c41591984f0a20f92d54494548c23-d7nofqy

Bunny

f68f29f9e224d061b2fb872634d2b456-d874p2a2eff2e31e79cfb59d079634d45aef5d0-d7xwhr5 4d814c5dd3404763aa8b862cfabd9b6d-d778lv5   8424598a57148bafc9d95cad9d269d9f-d7xwhs065136ebb4a5523a5b9c876bbd54b2b06-d7nofyg5e254fda4dd3b84ef270de5018022442-d874p2v02_by_jerikuto-d7nofkq a2bf810ca12326e53693f56c33d78635-d8faf3f ada0b38fb96e43e0420bbf236d1328cb-d7nofle afd04c3729dd5e54ae596823be33b499-d778ke4 bunny_emoji_18__shower_love___v1__by_jerikuto-d6y9i5s bunny_emoji_19__v1__by_jerikuto-d6ydkiw bunny_emoji_28__waving___v2__by_jerikuto-d723ro4 bunny_emoji_29__angry___v2__by_jerikuto-d723rnv bunny_emoji_30__i_m_cute___v2__by_jerikuto-d723rm8 bunny_emoji_36__flower___v2__by_jerikuto-d7567fs bunny_emoji_37__whining___v2__by_jerikuto-d7567fx bunny_emoji_38__cutie___v2__by_jerikuto-d7567fu bunny_emoji_39__really___v3__by_jerikuto-d778kdz bunny_emoji_40__gangnam___v3__by_jerikuto-d778lox bunny_emoji_41__happy_go_lucky___v2__by_jerikuto-d778kdt bunny_emoji_56__nomnomnom___v3__by_jerikuto-d77xcfo bunny_emoji_59__chuu_please___v3__by_jerikuto-d778ke6 bunny_emoji_60__song_for_you___v3__by_jerikuto-d778kdy bunny_emoji_61__shy_or______v3__by_jerikuto-d778ke7 bunny_emoji_62__laundry___v4__by_jerikuto-d778kdw bunny_emoji_63__bringing_water___v4__by_jerikuto-d778kdn bunny_emoji_64__lost_hope___v4__by_jerikuto-d778kdi bunny_emoji_69__angry___v4__by_jerikuto-d7n4wl3 bunny_emoji_70__please_to_meet_you___v4__by_jerikuto-d7n4wl9 bunny_emoji_71__hello_hi___v4__by_jerikuto-d7n4wlf bunny_emoji_74__snuggy___v4__by_jerikuto-d7n4whx bunny_emoji_77__blush_melt___v4__by_jerikuto-d7nofkf bunny_emoji_78__shy___v4__by_jerikuto-d7nofyt bunny_molang_emoji_75__hopeless___v4__by_jerikuto-d7n4wicbunny_emoji_89__cheer___v5__by_jerikuto-d874p2se9140e3150cd6962491a239a2c9a09de-d7nofokd300f336ef6183a17c57105fb37c65d8-d778kdee17366ae836609e17e53ba16a7f571a7-d7nofkm bunny_girl_emoji_44__worried___v3__by_jerikuto-d76z2o6 bunny_girl_emoji_45__candy___v3__by_jerikuto-d76z2o3 bunny_girl_emoji_46__sowwy___v3__by_jerikuto-d76z2ob bunny_girl_emoji_47__listening___v3__by_jerikuto-d76z2nt bunny_girl_emoji_48__excited___v3__by_jerikuto-d76z2nz bunny_girl_emoji_49__crying___v3__by_jerikuto-d76z2o1 bunny_girl_emoji_50__sho_sorry___v3__by_jerikuto-d76z2oc bunny_girl_emoji_51__yay_yay___v3__by_jerikuto-d76z2o5 bunny_girl_emoji_52__hnnnngggg___v3__by_jerikuto-d76z2nw bunny_girl_emoji_53__notice_me_please___v3__by_jerikuto-d76z2nr bunny_girl_emoji_54__hai_hai___v3__by_jerikuto-d76z2ny bunny_girl_emoji_55__wink___v3__by_jerikuto-d76z2o9

Chili Anime

6a7e0b3d3526cb25148149bd7cd71da8-d7a4ezv 503967ec5021d745c91fe0d64e1f8632-d7a4ezj broken_fighting_dome__kawaii_please__by_jerikuto-d723qi5 chili_anime_emoji__hahahaha___v5__by_jerikuto-d7a4ezh chili_anime_emoji__kyaa___v2__by_jerikuto-d7a4ezg chili_anime_emoji__listening_to_music___v2__by_jerikuto-d7a4ezu chili_anime_emoji__ohoho___v2__by_jerikuto-d7a4ezo chili_anime_emoji__sho_sad___v5__by_jerikuto-d7a4ezi chili_anime_emoji__sho_warm_and_hot___v3__by_jerikuto-d7a4f09 chili_anime_emoji__sigh___v5__by_jerikuto-d7a4ezq chili_anime_emoji__snuggy_hug___v2__by_jerikuto-d7a4ezf chili_anime_emoji__yay_cheer_and_fight____v2__by_jerikuto-d7a4f08 d47976779ac16d433f3715abda21c788-d7a4ezx f6748358520e806a1d063c98f77b2f50-d7a4ezt

Ếch Froggy

2b7f7218303dd042171208dd63244ae4-d6vecbn 5d529f675fc5a2ad19558da6d2c48c05-d6vecba 83cdcacbe840cefaab512321a4e09621-d8k8nkd 912f3f66901d0bb5b8ff702ed874c1ec-d7ounib 5224ddba0436befa0ca36e15e51b545d-d8k8nke 06679d243892e3caa0af7471ddc44b93-d8k8nkf a86e92b7d521bddd7b4fe751aeecbd8b-d7ouni5 cc38476928dd5b257f6857352fb85c68-d6veca7 frog_emoji_34__happy_blush___v2__by_jerikuto-d6vecai frog_emoji_36__me___v2__by_jerikuto-d6vecbk frog_emoji_47__excited___v3__by_jerikuto-d75arn3 frog_emoji_50__hot_and_sweaty___v3__by_jerikuto-d75arnd frog_emoji_52__crying___32__by_jerikuto-d6vecac frog_emoji_53__you_don_t_say___v3__by_jerikuto-d6vecbd frog_emoji_57__happy_heart_wave___v3__by_jerikuto-d6vecbp froggy_emoji_08__winking_frog___v1__by_jerikuto-d6vecae froggy_emoji_09__smile_frog___v1__by_jerikuto-d6vecam froggy_emoji_10__no_words_frog___v1__by_jerikuto-d6vecat froggy_emoji_11__whistling_frog___v1__by_jerikuto-d6vecb8 froggy_emoji_12__speechless_frog___v1__by_jerikuto-d6veccm froggy_emoji_14__says_hi_frog___v1__by_jerikuto-d6vecby froggy_emoji_15__cute_blush_frog___v1__by_jerikuto-d6w1jqy froggy_emoji_25__drowned_frog___v2__by_jerikuto-d6vecao froggy_emoji_37__shocked___v2__by_jerikuto-d6vecc3 froggy_emoji_55__fever___v3__by_jerikuto-d6vecbf

Hamtaro mouse

2b7b9109a54215030bc9241085e1ef01-d7n4wil hamtaro_mouse_emoji_02__kawaii___v1__by_jerikuto-d7n4wih hamtaro_mouse_emoji_04__heart_dance___v1__by_jerikuto-d7n4wio hamtaro_mouse_emoji_05__kawaii_stare___v1__by_jerikuto-d7n4wir hamtaro_mouse_emoji_07__cute_dance___v1__by_jerikuto-d7n4wix hamtaro_mouse_emoji_07__kawaii_whine___v1__by_jerikuto-d7n4wiz hamtaro_mouse_emoji_08__heart_angel___v1__by_jerikuto-d7n4wj0

Racing girl

2ee59287e9f728005fe731e089811735-d7a4cjr 0325f7d43e5eb3e16fcde9e0c9946205-d7a4cj8 704ce1199a9088d93b167148bac1374b-d7a4cjg d8606bb0d35fb9d61ecdda23037b68fc-d7a4cj0 racing_girl_emoji__aaaaaahhh___v4__by_jerikuto-d7a4cjm racing_girl_emoji__desperate_to_follow___v5__by_jerikuto-d7a4cj1 racing_girl_emoji__ehehe___v4__by_jerikuto-d7a4cjw racing_girl_emoji__evil_scheme___v4__by_jerikuto-d7a4cjz racing_girl_emoji__following___v5__by_jerikuto-d7a4cji racing_girl_emoji__heart_shot_wink___v3__by_jerikuto-d7a4cjv racing_girl_emoji__info_below___v3__by_jerikuto-d7a4cjj racing_girl_emoji__lovely_wink___v3__by_jerikuto-d7a4cjy racing_girl_emoji__my_life___v4__by_jerikuto-d7a4cjo racing_girl_emoji__nose_bleed___v3__by_jerikuto-d7a4cj6 racing_girl_emoji__please_forgive_me___v3__by_jerikuto-d7a4ck4 racing_girl_emoji__pretty_please_onegai___v3__by_jerikuto-d7a4ck3 racing_girl_emoji__punishment_time___v__by_jerikuto-d7a4ck0 racing_girl_emoji__rolling___v3__by_jerikuto-d7a4cj5 racing_girl_emoji__running_cry___v2__by_jerikuto-d7a4cja racing_girl_emoji__you_meanie___v2__by_jerikuto-d7a4cjn

Conan

conan_edogawa_emoji_01_laughs___v1__by_jerikuto-d71ubis conan_edogawa_emoji_02__cool___v1__by_jerikuto-d71ucew conan_edogawa_emoji_03__too_bad___v1__by_jerikuto-d71ud3x

Tiger

tiger_emoji_01__peace___v1__by_jerikuto-d778kri tiger_emoji_02__blush___v1__by_jerikuto-d778ksh tiger_emoji_03__clapping___v1__by_jerikuto-d778kpt

 

Advertisements

🌟 Gửi phản hồi. Vui lòng viết tiếng Việt đầy đủ dấu. 😋 Xin cảm ơn! 😚 Biểu thị cảm xúc khi comment. 🍀 😄 😆 😉 😌 😋 😍 😏 😒 😓 😔 😖 😘 😚 😜 😞 😠 😡 😁 😂 😢 😣 😤 😥 😷 😵 😳 😲 😱 😰 😭 😫 😪 😩 😨 💋 💓 💗 💘 💜 💤 ✌ 🙏 🍁 🍂 🍃 🌟 🌴 🌵 🌷 🌸 🌹 🌺 🌻 🍓 🎁 ✨ 🎶 🎄 ⛄ 💐 🎵 🍊 🍎 🎅 🎉 🎃 🔔 📞 📲 ☔ ☀ 🐯 🐱 🐹 🐷 🐳 🐬

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s